We gaan weer open!

Vanaf 11 mei kunnen we weer kinderen ontvangen op onze locaties

Dinsdagavond heeft het kabinet bekend gemaakt dat scholen voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en kinderopvang vanaf 11 mei weer opengaan. Een weloverwogen besluit, gebaseerd op adviezen van het RIVM.

Dit betekent dat vanaf 11 mei de Blosse kindcentra weer opengaan. Na een tijd waarin we de kinderen en ouders ontzettend hebben gemist, kunnen we elkaar straks, onder bepaalde maatregelen, weer in het echt zien. Nieuws waar we erg blij mee zijn!

 

Voor Blosse ziet de situatie vanaf 11 mei er als volgt uit.

 

Aanwezigheid kinderen

De gezondheidsadviezen blijven van kracht. Dit betekent dat wanneer je kind klachten heeft als koorts, hoesten of verkoudheid hij/zij thuisblijft. Wanneer een gezinslid benauwd en/of koorts heeft, blijft het gehele gezin thuis.

Alle kinderen gaan de helft van de tijd naar school. Hierbij gaan we uit van hele dagen onderwijs om zo min mogelijk verplaatsingen te creëren en de aansluiting bij de buitenschoolse opvang zo optimaal mogelijk te houden.

Alle kinderen blijven gedurende de hele dag onderwijs op school. Dit betekent dat alle kinderen op school lunchen. Op kindcentra waar nog geen continurooster is, wordt de tussenschoolse opvang door Blosse onderwijs verzorgd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Het lesaanbod wordt aangevuld met een vorm van thuisonderwijs op de dagen dat kinderen niet op school zijn. Omdat de leerkracht volledig belast is met het verzorgen van les op school, ligt daar de focus op. De vorm van thuisonderwijs voor de kinderen die niet op school zijn, is anders en waarschijnlijk minder intensief dan jullie de afgelopen weken gewend zijn. Het thuisonderwijs bestaat niet meer uit onderwijs op afstand middels videobellen maar uit huiswerkopdrachten die de kinderen zelfstandig gaan maken.

Het kan zijn dat een leerkracht ziek wordt of tot een risicodoelgroep behoort. Voor jullie als ouders belangrijk om er rekening mee te houden dat we bij ziekte van een leerkracht niet altijd een vervanger beschikbaar hebben. De school informeert jullie hier dan meteen over.

Hoe de uitwerking en indeling van de groepen er precies uit gaat zien op de school van jouw kind(eren), hoor je van de school zelf.

 

Buitenschoolse opvang

De BSO volgt het onderwijs. Op dagen dat kinderen naar school gaan, is de BSO voor hen beschikbaar. Op andere dagen niet. Als kinderen bijvoorbeeld normaal op maandag en dinsdag naar de BSO gaan maar nu alleen op donderdag en vrijdag naar school mogen dan kunnen ze op donderdag en vrijdag naar de BSO. Kinderen kunnen geen extra dagen naar de BSO bovenop de uren die in het contract van de ouders is opgenomen.

 

Kinderdagverblijven en peuteropvang

De kinderdagverblijven en peuteropvang starten weer volledig vanaf 11 mei.

We onderzoeken op dit moment of op welke wijze we Konnect weer kunnen gebruiken voor het aan- en afmelden van de kinderen. Zodra er meer informatie is, informeren we jullie.

 

Contact tussen kinderen, medewerkers en ouders

De kinderen hoeven geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden.

Het medewerkers in de kindcentra houden wel 1,5 meter afstand van elkaar en houden zoveel als mogelijk 1,5 meter afstand van de kinderen.

Ouders van kinderen tussen 4 en 12 jaar mogen niet aanwezig zijn in het gebouw en bij voorkeur en waar mogelijk niet op het plein. Kinderen gaan zelfstandig het gebouw naar binnen. De medewerkers staan de kinderen bij de deuren op te wachten.

Ouders van kinderen tussen 0 en 4 jaar mogen hun kind in het gebouw brengen en ophalen. Zij mogen wel het gebouw in maar niet de groep van hun kind op. De medewerkers staan de ouders en kinderen bij de deuren op te wachten.

Ouders houden 1,5 meter afstand van elkaar.

 

Hygiënemaatregelen

Op de kindcentra nemen wij extra hygiënemaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan extra schoonmaak van materialen, voldoende aanwezigheid van desinfecterende handgel, zeeppompjes en papieren handdoekjes beschikbaar.

 

Compensatieregeling voor eigen bijdrage ouders loopt door voor alle opvangsoorten
Het kabinet heeft dinsdag aangekondigd dat de compensatie door de overheid voor ouders door blijft lopen zolang het onderwijs gedeeltelijk is opengesteld en de noodopvang in stand blijft. Dat betekent dat de compensatie door de overheid van de eigen bijdrage van ouders tot het maximum uurtarief voor zowel dagopvang, gastouderopvang als buitenschoolse opvang door blijft lopen. Er is nog géén einddatum bekend voor deze compensatieregeling. Zodra we hier meer over weten, informeren we je.

 

Noodopvang in de meivakantie

In de meivakantie tot 11 mei blijven we de noodopvang organiseren voor kinderen van ouders in de cruciale beroepen. Deze opvang bieden wij ook aan ouders die geen opvangcontract bij Blosse hebben, maar wel een cruciaal beroep hebben.

 

Noodopvang na de meivakantie

De noodopvang voor ouders in cruciale beroepen blijft in stand na 11 mei. Het ontlasten van de zorg blijft hierbij een belangrijk doel. De exacte vormgeving van de noodopvang na 11 mei wordt nog verder uitgewerkt en hierover word je zo spoeidig mogelijk geïnformeerd.

 

Voor meer informatie verwijzen we naar onze website. Heb je specifieke vragen over de financiële gevolgen van de opening van opvang, dan kun je deze sturen naar welkom@blosse.nl.

 

Tot slot willen wij je bedanken voor jouw steun, begrip en de attente berichten in de afgelopen periode. Het is een vreemde tijd, maar de betrokkenheid van iedereen is hartverwarmend en geeft blijkt van vertrouwen in Blosse.

 

Het openen van onderwijs en opvang is een mooie stap die voor velen ook als spannend voelt. We hebben er vertrouwen in dat deze stap verantwoord en veilig genomen kan worden en belangrijk is voor jullie als ouders en vooral ook voor de ontwikkeling van de kinderen.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Adrie Groot, Jeanette de Jong en Jeroen Spanbroek

College van Bestuur

 

groei kind in de regen groei kind in de regen