Investeren in goede kindvoorzieningen loont

Interview van ons CvB-lid Jeanette de Jong met de PO Raad

Het ideaal van Blosse:
Een breed toegankelijke kinderopvang voor twee dagen in de week voor alle kinderen van nul tot vier jaar. En een brede schooldag waarin onderwijstijd en opvangtijd flexibeler in elkaar over lopen. Twee punten uit de visie van het Platform Toekomst van Arbeid, waarmee aan het kabinet concrete bouwstenen werden aangereikt voor de toekomst van werk en leren. Lees hier het interview (https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/investeren-in-goede-kindvoorzieningen-loont) waar ons CvB-lid Jeanette de Jong aan heeft meegewerkt.

een in opvang en onderwijs moeder en dochter een in opvang en onderwijs moeder en dochter