Op vakantie geweest in een land met code oranje of rood?

Mag mijn kind naar de kinderopvang of school?

Om te bepalen of een kind na terugkomst van vakantie uit oranje of rood gebied toelaten kan worden op de kinderopvang of school, heeft BOinK samen met AJN een nieuwe beslisboom (https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/files/Beslisboom%20oranje%20of%20rood%20gebied%20kind%200%20t-m%2012%20BOinK_AJN%20-%2017820.pdf) opgesteld. Het gaat om een beslisboom die uitgaat van de situatie zoals die nu geldt. Onze medewerkers hanteren deze beslisboom.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 12 augustus 2020 het protocol kinderopvang & corona aangevuld met regels over thuisquarantaine. Voor ouders die terugkomen uit een gebied met een oranje of rood reisadvies, geldt een dringend advies om 2 weken thuis te blijven. Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn er verschillende thuisblijfregels. Met deze beslisboom kan eenvoudig worden bepaald of een kind wel of niet naar de kinderopvang (kinderdagverblijf, peuteropvang, bso en gastouder) en/of school mag.

De beslisboom is gemaakt in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland. Deze beslisboom kan worden gebruikt naast de beslisboom voor neusverkouden kinderen. Eerst wordt de beslisboom voor terugkomst uit oranje/rood gebied doorlopen en indien nodig daarna de beslisboom voor neusverkouden kinderen (https://assets.kinderopvang.nl/p/393216/files/Beslisboom%20oranje%20of%20rood%20gebied%20kind%200%20t-m%2012%20BOinK_AJN%20-%2017820.pdf). Er is bewust voor gekozen om de beslisbomen los van elkaar te houden, want de beslisboom voor neusverkouden kinderen werkt goed en wordt landelijk ingezet. Zo hoeft deze niet aangepast te worden en kan de nieuwe boom erboven worden gelegd.

sailboat-5089229_1920 sailboat-5089229_1920