Het coronavirus houdt ons nog steeds in zijn greep

Hoe ziet de dagelijkse praktijk eruit in opvang en onderwijs?

Het coronavirus houdt ons nog steeds in zijn greep. In de zomervakantie was het relatief rustig op de locaties en nu het onderwijs weer begonnen is, merken we dat we samen alert moeten blijven om een veilige en gezonde omgeving voor onze kinderen en medewerkers te waarborgen.  

Graag laten wij je weten welke maatregelen wij nemen  

De testcapaciteit is dusdanig dat iedereen met milde klachten zich kan laten testen. Dat geeft een veilig gevoel. Het is echter wel zo dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers in afwachting van de uitslag van de test in quarantaine gaan. Dit betekent voor Blosse een uitdaging in de bezetting van de groepen. Gelukkig kunnen we rekenen op een flinke poule van deskundige en betrokken professionals, maar het zou op een moment ook zo kunnen zijn, dat zelfs deze poule leeg is. Je kunt dan rekenen op onze flexibiliteit.  

 

Voor de onderwijsafdeling hebben we een aantal opties die we kunnen inzetten: 

De groep volgt thuisonderwijs met de leerkracht die in quarantaine zit.  

De duo-collega neemt de groep over of de groep wordt opgesplitst 

We vragen een parttime medewerker om een dag extra te komen werken of de onderwijsassistent kan de groep overnemen 

 

Voor de opvangafdeling vragen we een andere medewerker om een dag extra te komen werken. 

 

Deze pandemie vraagt om creatieve oplossingen in samenwerking tussen locatie en ouders. We hopen dat we kunnen rekenen op je begrip.  

 

Ben je zelf als ouders/verzorger in afwachting van de testresultaten, dan kun je uiteraard niet zelf je kinderen naar school brengen. We willen elk risico vermijden. Je kind mag wel naar school of de opvang als het gezinslid dat in afwachting van de test is, geen koorts of benauwdheidsklachten heeft. Heeft het betreffende gezinslid dat wel, dan blijven de andere gezinsleden ook thuis.  

Bekijk ook de beslisboom  (https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind) die wij hanteren in geval van klachten bij kinderen.  

Als er meer dan drie kinderen in een groep zijn met luchtwegklachten, dan zijn wij verplicht om de GGD hiervan op de hoogte te stellen. De GGD doet een kort onderzoek en gaat na of het noodzakelijk is om de ouders te verzoeken de kinderen te laten testen. 

Mocht het zo zijn dat een medewerker op locaties een covid besmetting heeft opgelopen dan neemt de GGD Hollands Noorden de regie van ons over. Wij zullen de regels van de GGD opvolgen. Wanneer meerdere medewerkers besmet blijken met Covid-19 kan de GGD besluiten tot sluiten van de vestiging.  

We hopen uiteraard dat dit scenario geen werkelijkheid wordt. Laten we met elkaar ervoor zorgen dat de locatie een veilige en warme plek blijft voor de kinderen door ons allemaal aan de richtlijnen te houden. Het wordt een schooljaar anders dan anders…  

corona virus corona virus