Basisscholen en kinderopvang gesloten tot 18 januari 2021

harde lockdown van vijf weken voor Nederland

Het kabinet heeft vandaag crisisoverleg gevoerd en besloten dat basisscholen en kinderopvang in Nederland gesloten worden voor de periode van ruim vier weken (met ingang van 16 december tot 18 januari 2021). 

De maatregel is erop gericht het aantal contactmomenten en reisbewegingen van ouders te beperken en daarmee het aantal verspreiding van virus terug te dringen. Het uitgangspunt is dat iedereen zoveel mogelijk thuis blijft en thuis werkt. Het sluiten van scholen en kinderopvang draagt hieraan bij.

De scholen en kinderopvang sluiten niet vanwege de besmettingsrisico’s. Jonge kinderen hebben namelijk een beperkte rol bij de verspreiding van het coronavirus.

 

Wat betekent dit voor het onderwijs? 

Voor jouw kind betekent dit dat het vanaf woensdag geen onderwijs meer krijgt op onze kindcentra. Deze maatregel is in elk geval tot 18 januari 2021 van kracht.  

Blosse heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om het onderwijs online doorgang te laten vinden. De leerkracht van de groep van je kind zal via de bekende communicatiekanalen hier verdere informatie over verstrekken.

Wat betekent dit voor onze opvang? 

Ook onze opvang is met ingang van woensdag 16 december tot 18 januari 2021, gesloten.  

We bieden noodopvang

Vanaf woensdag bieden we noodopvang aan voor:

kinderen van wie beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen). Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

Noodopvang onder schooltijd wordt aangeboden door de school.

 

Morgen ontvang je nadere informatie over het aanmelden voor noodopvang en noodopvang onder schooltijden.

Voor nu willen we je vragen je kind niet af te melden via het ouderportaal. Momenteel bereiden we onze systemen voor op de noodopvang.

Dezelfde compensatieregeling als in het voorjaar is van toepassing. Dat betekent dat de overheid je compenseert in de kosten. De kosten boven het fiscaal maximum worden gecompenseerd door Blosse. Als je kinderen niet naar de opvang gaan omdat je niet in een cruciaal beroep werkt, verzoeken we je onze facturen te betalen. Je behoudt hiermee je plek in de kinderopvang en je hoeft geen aanpassing te doen bij de Belastingdienst voor je kinderopvangtoeslag.

 

We begrijpen dat deze lockdown een behoorlijke impact heeft op het gezinsleven. We doen ons uiterste best het goede te doen in deze onzekere tijden. Voor wie hier behoefte aan heeft verwijzen we graag naar de website van het Nederlands Jeugd Instituut (https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Ouders/Praten-over-coronavirus/Praten-met-kinderen-over-het-coronavirus) waar tips worden gegeven hoe met kinderen te praten over het coronavirus.

 

We wensen jullie natuurlijk ook hele gezellige Kerstdagen met het gezin en veel gezondheid in 2021.

CORONA~1 CORONA~1